Loading...
קמפוס2020-04-07T10:11:22+03:00
בונים קמפוס לקשת אילון

עוד ועוד סטודנטים מבקשים להשתתף בפעילויות המרכז למוסיקה קשת אילון והתשתיתיות הפיזיות של המרכז מוגבלות. לפיכך, החליטו חברי העמותה והנהלתה להרחיב את התשתית ולהקים קמפוס, שבו יוכלו יותר סטודנטים להתאכסן ברווחה ובתנאים הולמים. החזון שאותו ראו לנגד עיניהם המייסדים כולל גם הרחבה של מגוון הפעילויות המתקיים במרכז ואת קיומן במהלך השנה כולה. בשנת 2005, בהחלטה משותפת של מזכירות קיבוץ אילון ובתמיכת חבריו, העביר הקיבוץ שטח של 29 דונם למטרה זו שעליו מוקם קמפוס בית הספר הבינלאומי לנגני כלי קשת ברמה הגבוהה ביותר.

בניית השלב הראשון בקמפוס שתוכנן על ידי האדריכל צדיק אליקים החלה בשנת 2013 ונמשכה כשנתיים. הבנייה התאפשרה הודות לתרומותיהם הנדיבות של יצחק ריבצקי ז”ל, של קרן פטריק ולינה דרהי, של רעיה שטראוס בן-דרור, של קרן קיימת לישראל (גרמניה) ושל גופים ציבוריים ותורמים פרטיים נוספים. בשלב הראשון נבנו 12 יחידות מגורים לסטודנטים, קפיטריה וקונכייה אקוסטית.

בימים אלה אנו עוקבים בהתרגשות רבה אחרי עבודות הפיתוח של השלב השני, שתוכנן על ידי משרד אדריכלי הנוף מילר בלום ומבוצע במימון קרן קיימת לישראל (גרמניה): הכיכר המרכזית, המדרגות והשבילים המוליכים אליה, האמפיתיאטרון, ריצוף וגינון. במהלך חורף 2019 יסתיים המכרז להקמת אגף הכיתות שתוכנן על ידי משרד עדה כרמי-מלמד אדריכלים, הכולל ארבע כיתות ההוראה הראשונות שנתרמו על ידי נדבנים פרטיים: פטריק ולינה דרהי, ג'והן קארי ופאול אייזיק. מדי יום ביומו מתחוללים שינויים בנוף המקיף אותנו, ואנחנו? היינו כחולמים.

לאחר סיום שלב בניית אגף הכיתות ופיתוח השטח, יחל תכנון השלב השלישי, שיכלול את מעונות הסגל. אחרי התכנון, השגת האישורים המתאימים וגיוס המשאבים הרבים הדרושים לכך נוכל להתחיל בבניית השלב השלישי והאחרון של מרכז המוסיקה קשת אילון.

כשכל המבנים יעמדו על תלם נוכל לפתוח את שערי בית הספר הבינלאומי לתלמידי כלי קשת שהוא לב החזון של קשת אילון. נדיבותם של רבים אפשרה את הגשמת חלומותינו בעבר, ומי ייתן וגם לחזון הזה יימצאו נדיבי הלב שיקרימו אותו עור וגידים.

עבודות הפיתוח נשלמות והולכות נובמבר 2019
עבודות העפר להכנת הבנייה של שלב ב' של הקמפוס בחסות קק"ל:
המתחם המבונה של המרכז למוסיקה קשת אילון

חלק אחד של המתחם ממוקם בשטח הצפון מזרחי של קיבוץ אילון והוא כולל את המתקנים הבאים:

  • אולם הקונצרטים ע"ש מאיר בר-אוריין
  • אולם הרייט ואברהם סליבקה
  • חדר הוראה ואמנים ע"ש הנריק ווולטראוד שרינג
  • מגדל התווים הכולל את ספריית התווים ע"ש מישה אלמן, חדר הוראה מרכזי בחסות משפחת קופילוב והאטלייה לכינורות וקשתות

השני – קמפוס קשת אילון – ממוקם בחלק הצפון מערבי של הקיבוץ וכולל את המתקנים הבאים:

  • מצפה יצחק
  • מעונות הסטודנטים
  • הקפיטריה
  • הקונכייה האקוסטית
  • גן לאורה
קורס הקיץ 2017
חנוכת מעונות הסטודנטים – יום ידידי קשת אילון 2015
Go to Top