Loading...
אולם הרייט ואברהם סליבקה2020-09-03T10:16:40+03:00

אולם הרייט ואברהם סליבקה

בשנת 2014 הוחלף שם האולם למוזיקה קאמרית ל"אולם אברהם (אייב) והרייט סליבקה" לזכרו של אייב סליבקה, היו"ר הראשון של אגודת הידידים האמריקנים של קשת אילון בניו יורק ואשתו הרייט.
אולם סליבקה משמש כחלל לשיעורים, הופעות והרצאות במהלך פעילויות קשת אילון.

Go to Top